Jakt

ÅRETS ELGJAKT ER BORTLEID
Grande Gaard har elgkvote 5-6 elger hvert år. Er noen interessert i å leie elgjakt, så har vi vald og overnatting i egne hus, med oppredde senger.
Vi har også hare- og storfugljakt.
Ta kontakt med Anne Ovidie